Share
About

About ModH Design

ModH is an architectural design company that prides itself on excellent architect design for residential, commercial and industrial buildings. We aim to create beautiful spaces with informed design principles, executed with ethical business practice and responsible construction management. Architecture is design of the built-environment to allow for an aesthetically pleasing end product that is financially informed. Our design principles are modern, clean lines and form that are environmentally informed and well placed using honest expression of materials.

ModH lewer argiteks dienste met die oog op uitnemendheid. Argitek dienste en ontwerp vir residensiële, kommersiële en industriële geboue, vanaf konsep deur indiening tot by boutekeninge. Ons mikpunt is vorm en funksionaliteit. Inspirerende spasies ingelig deur standvastige ontwerps beginsels, etiese praktyke en verantwroodelike konstruksie bestuur. Argitektuur is die ontwerp van die bou-omgewing wat skoonheid na vore bring ensteeds sensitief is teenoor die koste – finansiëel en andersins. ModH Design se uitgangspunt is moderne, skoon lyne, kontemporêre benaderings, ekologiese verantwoordbaarheid en eerlike uitdrukking deur middel van materiale.